Ai o daună pe RCA? Sună la numărul 0733.583.562 și ne ocupăm noi de tot.

Documente necesare pentru deschiderea dosarului de daună pe polița RCA:

Accident între două autovehicule, fără vătămări corporale
În cazul completării Formularului de Constatare Amiabilă, ambele părți implicate în accident trebuie să se prezinte împreună la constatare.

 • Formularul de Constatare Amiabilă de Accident completat și semnat de cei doi conducători auto și/sau orice alte documente emise de autorități/instituții abilitate (procese-verbale, Anexa 2 etc.), care atestă producerea evenimentului și culpa celui ce a produs dauna.
 • Seria și tichetul RCA (sau Cartea Verde, în cazul în care autovehiculul conducătorului auto vinovat este înmatriculat în străinătate)
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
 • Cartea de identitate / buletin de identitate a/al persoanei păgubite sau a/al delegatului
 • Permisul de conducere al persoanei păgubite, care se afla la volan în timpul producerii evenimentului
 • Procura notarială, în cazul în care vehiculul aparține altei persoane fizice decât proprietarul
 • Copie a poliței RCA al vinovatului de producerea evenimentului – în cazul în care se încheie Formularul de Constatare Amiabilă de Accident
 • Împuternicire de la societate, în cazul în care mașina este în proprietatea unei societăți
 • Procura în cazul în care nu se poate prezenta proprietarul la constatare
 • Împuternicire de la societatea de leasing in cazul în care mașina este în proprietatea unei societăți de leasing.

Accident cu mai mult de două autovehicule sau cu vătămări corporale
Atenție! Dacă in accident au fost implicate mai mult de două autovehicule NU se poate încheia Constatarea Amiabilă.

 • Procesul verbal și autorizația de reparație eliberate de către Poliție
 • Seria și tichetul RCA (sau Cartea Verde, în cazul în care autovehiculul conducătorului auto vinovat este înmatriculat în străinătate)
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
 • Cartea de identitate a proprietarului /delegatului
 • Copia permisului de conducere al conducătorului auto păgubit implicat
 • Procura notarială, în cazul în care vehiculul aparține unei alte persoane fizice decât proprietarul
 • Împuternicire de la societate, în cazul în care mașina este în proprietatea unei societăți

Actele menționate reprezintă minimum necesar pentru deschiderea dosarului de daună; inspectorii de daună pot solicita de la caz la caz acte suplimentare după efectuarea constatării pentru completarea dosarului de daună.

Conform Art.6 alin.8 din Legea 132 din 31.05.2017

Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să-i influenţeze opţiunea.